El Nostre Treball

CAMP CREATIU I FINANCER DE LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

En l’àmbit de la creació i dels equips creatius
 • Adquisició i / o gestió de Drets de Propietat Intel·lectual, i desenvolupament i edició del guió fins a la versió definitiva que pot incloure: anàlisi de guió i de personatges, story editing, diàl·legs, etc.
 • Creació de materials gràfics per desenvolupar artísticament del projecte: Storyboards, animàtiques, teasers, trailers, Direcció Artística, investigació de nous formats i tecnologies, etc.
 • Pre-localitzacions.
 • Recerca i preacords amb l’equip de creatius principal: Guionista, dialoguista, analista de guió, actors, Caps de Departament (Direcció, Fotografia, Art), productors executius, directors de producció, tècnics, etc.
En l’àmbit financer
 • Estudis de Mercat i Pla de Marketing.
 • Estudi i elaboració de pressupostos i plans de finançament.
 • Presentació del projecte als diferents inversors públics i privats de cara al pre-finançament de la producció: televisions, subvencions públiques, coproductors, agents de vendes, distribuidors, etc.
 • Assistència als Mercats Internacionals i Fòrums Cinematogràfics especialitzats amb la finalitat de reforçar la visibilitat del projecte i potenciar la seva comercialitat, l’atractiu d’inversió i les pre-vendes.

TRANSMEDIA

Per complir els objectius d’Efímero Films, és molt important contribuir a l’explotació comercial dels productes cinematogràfics en diverses plataformes així com construir narratives transversals dins de cada franquícia.

 • Establir relacions de col·laboració entre empreses dels diferents sectors culturals (de l’Estat i internacionals).
 • Reforçar l’entramat professional i empresarial de les indústries culturals per a que es retroalimentin i generin beneficis i coneixement.
 • Donar sortida i visibilitat de caràcter internacional als productes audiovisuals generats a l’Estat, a través de diferents canals i obres derivades.
 • Localitzar, potenciar i generar narratives transmedia, ja siguin d’origen audiovisual, o bé que s’originin en altres camps, però que tinguin possibilitats d’expandir-se en productes audiovisuals sostenibles.

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

 • Concebre els productes audiovisuals en el si d’un ecosistema tecnològic del que s’ha d’extreure tot el potencial creatiu i les oportunitats de negoci que ofereixen a les empreses.
 • Integrar en el desenvolupament dels projectes aquelles tecnologies cridades a canviar les regles del joc de la indústria audiovisual, ens ofereix una posició avantatjosa en l’avantguarda de la tecnologia, de la creació i de l’emprenedoria.
 • Algunes de les tecnologies que des d’Efímero Films monitoritzem i que impulsem en el camp de la cinematografia són: el so immersiu o 3D (object based audio), la projecció Làser, la HFR (High Frequency Rate), l’arquitectura de color ACES, les tècniques de captura de moviment i d’expressió facial i les tecnologies de teledetecció com el LIDAR.
 • En els camps de la Televisió y el Broadcast: l’ultra alta definició (UHDTV 1 y 2 també conegudes com 4K i 8K), els dispositius OLED i la producció, postproducció i distribució de continguts via IP.
 • En quan a la distribució i el consum de media, integrem el desenvolupament a la creixent ubiqüitat dels dispositius mòbils, la irrupció de les OTT i la maduresa del núvol com a infraestructura pel processament i la gestió de continguts.