EFÍMERO FILMS


PRODUCTORA DE CONTINGUT

“LES GRANS HISTÒRIES T’ACOMPANYARAN PER SEMPRE.”

IMPULSEM EL TEU PROJECTE

Efímero Films és una productora de continguts fundada per un grup de creadors. Té la seva seu a Londres i a Barcelona i centra la seva activitat en la creació i el desenvolupament d’històries originals: creiem que les veus individuals poden parlar al cor de molts.

Utilitzem la narrativa transmèdia i la metodologia del Design Thinking per a promoure, desenvolupar i finançar projectes que vulguin explicar les teves històries al món.

ELS TEUS MENTORS

Ferran Audí
CEO. Director de Cinema i Teatre, Actor, Productor

Montecarlo
CCO. Storyteller, Cineasta, Estrateg Transmèdia

Bernat Aragonès
– Editor & Supervisor d’Efectes Digitals

Colette Thomson
– Productora Executiva & Directora Efímero Films London

EFÍMERO FILMS

A CONTENT
PRODUCTION COMPANY

“GREAT STORIES REMAIN WITH YOU FOREVER.”

WE BOOST YOUR PROJECT

Efímero Films is a content producer company founded by a group of creative minds. It’s based in London and Barcelona and focused on the creation and development of original stories:
we believe that individual voices can shake the hearts of many.

We use transmedia narrative and design thinking methodology to promote, develop and finance projects that want to explain their stories to the world.

YOUR MENTORS

Ferran Audí
CEO – Theatre & Film Director, Actor, Producer

Montecarlo
CCO – Storyteller, Filmmaker, Transmedia Strategist

Bernat Aragonès
– Film Editor & Digital Effects Supervisor

Colette Thomson
– Executive Producer & Director Efímero Films London

EFÍMERO FILMS

A CONTENT
PRODUCTION COMPANY

“GREAT STORIES REMAIN WITH YOU FOREVER.”

WE BOOST YOUR PROJECT

WE BOOST YOUR PROJECT

Efímero Films is a content producer company founded by a group of creative minds. It’s based in London and Barcelona and focused on the creation and development of original stories:
we believe that individual voices can shake the hearts of many.

We use transmedia narrative and design thinking methodology to promote, develop and finance projects that want to explain their stories to the world.

YOUR MENTORS

YOUR MENTORS

Ferran Audí
CEO – Theatre & Film Director, Actor, Producer

Montecarlo
CCO – Storyteller, Filmmaker, Transmedia Strategist

Bernat Aragonès
– Film Editor & Digital Effects Supervisor

Colette Thomson
– Executive Producer & Director Efímero Films London

COM TREBALLEM

COM TREBALLEM

Coneix-nos i establirem un primer mapa del teu projecte.

1

LA TEVA HISTÒRIA

Explica’ns el teu projecte, no importa l’etapa de desenvolupament en què es trobi; parlem del que necessites per a promocionar-lo.

2

EL TEU UNIVERS NARRATIU

T’ajudem a identificar i construir tots els elements dramàtics de la teva història i a seleccionar i realçar els més importants.

3

EL TEU MODEL DE NEGOCI

Ens encarreguem que la teva obra encaixi en el mercat internacional i t’ajudem a trobar la millor oportunitat de negoci per a ella.

4

LA NOSTRA PROPOSTA

Junts planifiquem tots els passos i fases necessaris per a dur a terme el flux de treball en les millors condicions.

A Efímero Films no sols pensem en la trama i el producte, creem
NARRATIVES TRANSMÈDIA.

Mitjançant tècniques de DESIGN THINKING portem el teu projecte i la seva narrativa a un nivell superior.

Fes que la teva història destaqui en un mercat en el qual els formats són innombrables.
Audiovisuals, Teatre i Arts Escèniques, Experiències immersives…

Descobreix el potencial de la nostra metodologia aplicada a un dels nostres últims projectes!

Descobreix el Cinema Efímer.

Discover Le Cinéma Éphémère.

LA NOSTRA METODOLOGIA

Meet us and we will draw a first map of your project.

1

YOUR STORY

Tell us about your project, no matter the stage of development; let’s discuss what you need to promote it!

2

YOUR NARRATIVE UNIVERSE

We help you to identify and build all the dramatic elements of your story and to select and heighten the core ones.

3

YOUR BUSINESS UNIVERSE

We take care your work fits in the international market and help find the best business opportunity for it.

4

OUR PROPOSAL

Together, we plan all the neccesary steps and phases to carry out the work flow in the best conditions.

In Efímero Films we not only think about a plot or a product, we create TRANSMEDIA NARRATIVES.

Through DESIGN THINKING techniques we take your project and its narrative to a higher level.

Make your story stand out in a reality where communicative formats are countless.
Audiovisual, Theatre and Scenic Arts, Immersive experiences…

Discover the potential of our methodology applied to one of our latest projects!
Discover Le Cinéma Éphémère.

THE WAY WE WORK

THE WAY WE WORK

Meet us and we will draw a first map of your project.

1

YOUR STORY

Tell us about your project, no matter the stage of development; let’s discuss what you need to promote it!

2

YOUR NARRATIVE UNIVERSE

We help you to identify and build all the dramatic elements of your story and to select and heighten the core ones.

3

YOUR BUSINESS UNIVERSE

We take care your work fits in the international market and help find the best business opportunity for it.

4

OUR PROPOSAL

Together, we plan all the neccesary steps and phases to carry out the work flow in the best conditions.

In Efímero Films we not only think about a plot or a product, we create TRANSMEDIA NARRATIVES.

Through DESIGN THINKING techniques we take your project and its narrative to a higher level.

Make your story stand out in a reality where communicative formats are countless.
Audiovisual, Theatre and Scenic Arts, Immersive experiences…

Discover the potential of our methodology applied to one of our latest projects!
Discover Le Cinéma Éphémère.

JA HAN CONFIAT EN NOSALTRES:

THEY HAVE ALREADY TRUSTED US:

THEY HAVE ALREADY TRUSTED US:

THEY HAVE ALREADY TRUSTED US:

EFÍMERO FILMS BARCELONA

Centre Cívic 1 d’Octubre
C/ Camp del Cantó s/n
08697 – Saldes
Barcelona
NIF F66393737

EFÍMERO FILMS MADRID

C/ Castillejos, N. 34
(28039),
Madrid, SPAIN
NIF F66393737

EFÍMERO FILMS
LONDON

37 Warren St, Fitzrovia W1T 6AD 
London, UK
CRN 10218735

CONTACTA’NS!

Mana’ns la teva idea, *brief o pla de desenvolupament.: info(at) efimerofilms.com

EFIMERO FILMS BARCELONA

C/ Buenos Aires, N. 10
(08195), Sant Cugat del Vallès,
Barcelona, SPAIN
NIF F66393737

EFIMERO FILMS
MADRID

C/ Castillejos, N. 34
(28039),
Madrid, SPAIN
NIF F66393737

EFIMERO FILMS
LONDON

37 Warren St, Fitzrovia W1T 6AD
London, UK
CRN 10218735

CONTACTA’NS!

Send us your idea, brief or development plan:
info(at) efimerofilms.com

OUR SM:

EFIMERO FILMS BARCELONA

Centre Cívic 1 d’Octubre
C/ Camp del Cantó s/n
08697 – Saldes
Barcelona
NIF F66393737

EFIMERO FILMS
MADRID

C/ Castillejos, N. 34
(28039), 
Madrid, SPAIN
NIF F66393737

EFIMERO FILMS
LONDON

37 Warren St, Fitzrovia W1T 6AD 
London, UK
CRN 10218735

CONTACTA’NS

 

Send us your idea, brief or development plan: info(at) efimerofilms.com